Инструкция для выпускников 2021 года по подаче заявки на прохождение ОБХОДНОГО ЛИСТА в АИС «Платонус» в модуле ЦОО

2021 жылғы бітірушілердің БАҚО(ЦОО) модулінде АИС «Платонус» бағдарламасында өтініш беруге арналған ӨТУ ҚАҒАЗЫның (обходной лист) нұсқаулығы Инструкция для выпускников 2021 года по подаче заявки на прохождение ОБХОДНОГО ЛИСТА в АИС «Платонус» в модуле ЦОО