Құпия сөз алудың жылдам және қауіпсіз әдісі / Ускоренный и безопасный способ получить пароль

password

PLATONUS.ENU — жаңа немесе құпия сөзін ұмытқан білімалушыларына, оқытушылар және қызметкерлерге арналған PLATONUS.ENU — для новых или тем кто забыл пароль обучающимся, ППС и сотрудникам PLATONUS.ENU — жүйесіне кіруге арналған рұқсатнаманы алу қауіпсіздігін жоғарылату және ыңғайлы болу үшін, біз 2020 Читать дальше …